Hạt dẻ tươi là hạt dẻ khi còn chưa chế biến, vẫn còn độ ẩm, độ sống của hạt dẻ. Hạt dẻ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai hay các loại hạt dẻ bất kì đều có thể phân làm 2 loại với tính chất rất khác nhau. Loại...